Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
25.03.2024

İfade özgürlüğünün desteklenmesi için Avrupa Uygulama Ağı ile proje ortaklığına başladık

<< TÜM HABERLER

Avrupa Konseyi üye devletlerinde ifade özgürlüğünün korunmasına odaklanan yeni projelerindeAvrupa Uygulama Ağı (EIN) ile işbirliğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu projenin bir katılımcısı olarak, bu temel hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarının etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmenin yanı sıra Türkiye’de ifade özgürlüğünü etkili bir şekilde korumayı amaçlayan reformları savunacağız. 

İfade özgürlüğü hakkına yönelik ihlaller, Avrupa Devletlerinde gözlemlediğimiz demokrasinin gerileme krizinin merkezinde yer almaktadır. Gazetecileri mahkeme süreçleri yoluyla susturan hakaret yasaları, medya kuruluşlarının Devlet veya bağlı kuruluşları tarafından aşırı derecede sahiplenilmesi yoluyla özgür tartışmanın baltalanması ve hatta muhabirlere uygulanan yaygın şiddet gibi, yargı yetkisine bağlı bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle demokrasilerin sağlıklı işleyişinin baltalandığına ve kısıtlandığına tanık oluyoruz. 

European Implementation Network

Bu acil sorunları ele almak üzere AİHM, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini tespit eden yaklaşık 300 öncü karar vermiştir. Ancak, bu yazının kaleme alındığı sırada, AİHM tarafından son 10 yılda verilen önde gelen ifade özgürlüğü kararlarının %50'sinin hala uygulanmayı beklediğini not etmek endişe vericidir. Halihazırda, AİHM'nin ifade özgürlüğüne ilişkin önde gelen yaklaşık 100 kararı uygulanmayı beklemektedir. 

EIN ve diğer ortaklarımızla birlikte, Avrupa genelinde ifade özgürlüğünü savunmaya ve demokratik değerleri korumaya kararlıyız. AİHM kararlarının uygulanması sürecine aktif olarak katılarak, kıta genelinde ifade özgürlüğünü koruyan ve teşvik eden kalıcı reformlar yaratmayı hedefliyoruz.

Together with EIN and other partners, we are committed to championing freedom of expression and upholding democratic values throughout Europe. By actively engaging with the implementation process of ECtHR judgments, we aim at creating lasting reforms that protect and promote free speech across the continent.