Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Hafıza Merkezi bugün dört temel alanda çalışmaktadır: 1) Hafıza ve Barış Çalışmaları, 2) Hukuk Çalışmaları, 3) İnsan Hakları Örgüt ve Savunucularının Desteklenmesi, 4) Uluslararası İşbirliği ve Dayanışma.

Hafıza ve Barış Çalışmaları

Hakikatlerin ortaya çıkarılması için yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde belgelenmesi, raporlanması ve hafızalaştırılması için çalışıyoruz. Gençlere yönelik hafıza atölyeleri, belgeleme eğitimleri düzenliyor, sanat ve yaratıcı alanlarla ilişkiler yürütüyoruz. Yüzleşmenin ancak barış ortamında mümkün olabileceğinden hareketle, Kürt meselesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir barış sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Barış çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye’nin akamete uğramış çözüm sürecinden ve dünyadaki iyi örneklerden öğrenmeye odaklanıyoruz. 

Detaylar için tıklayın

Hukuk Çalışmaları

Ağır insan hakları ihlalleriyle hesaplaşmak için hak ihlallerine uğramış grupların adalete erişiminin sağlanmasına ve adaletin tecelli etmesine yönelik hukuki çalışmalar yürütüyoruz. Suça karışan devlet görevlilerinin cezasız bırakılmasının yapısal bir sorun haline gelmesinin ceza adaleti ve demokrasi konusunda yarattığı zaafların giderilmesi için hayata geçirilen faaliyetler bu alanın temelini oluşturuyor. Hafıza Merkezi, bu alandaki mücadeleye ağır insan hakları ihlalleri çerçevesindeki hukuki belgeleme, dava izleme, analiz çalışmaları yapma ve ulusal ve uluslararası hukuki müdahalelerde bulunma çerçevesinde katkıda bulunuyor. Bu alan aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası hukuksal müdahalelerle hukukun üstünlüğünü sağlama mücadelesinin de verildiği alan. 

Detaylar için tıklayın.

İnsan Hakları Örgüt ve Savunucularının Savunulması

Hak savunucularına yönelik baskılar ve sivil alanın daralması karşısında, bu durumla mücadeleye yönelik izleme, raporlama ve destek çalışmaları yürütüyoruz. Hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarına hibe ve kapasite geliştirme desteği veriyoruz. İnsan hakları alanında yeni mücadele yöntemlerine yönelik bilgi ve uzmanlık geliştirmeye ve bu bilgiyi işbirliği ve destek mekanizmaları yoluyla diğer sivil toplum kuruluşları ile paylaşmaya çalışıyoruz. 

Detaylar için tıklayın. 

Uluslararası İşbirliği ve Dayanışma

Türkiye’ye yakın komşu Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde barış, yüzleşme ve insan hakları gibi ortak çalışma alanlarına sahip STK’larla ilişki ve işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Merkez, ayrıca gerek insan hakları ihlalleri gerekse sivil alanın daralmasına yönelik uluslararası faaliyet ve etkinliklerini 2018 yılında Berlin’de kurulan kardeş örgütü Verein für Wahrheit, Gerechtigkeit und Gedächtnisarbeit ile ortaklaşarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri hedefleyerek yürütüyor. Arjantin, Kolombiya, Bosna, Sırbistan gibi benzer çatışma deneyimi yaşamış ülkelerdeki Hafıza Merkezi’nin çalışma alanlarına yakın çalışmalar yapan kurumlarla ortaklıklarımız sürüyor.

Detaylar için tıklayın.