Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Türkiye’ye yakın komşu bölgelerinde barış, yüzleşme ve insan hakları gibi ortak çalışma alanlarına sahip STK’larla ilişki ve işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu amaç doğrultusunda Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da tarihsel diyalog ve geçmişle yüzleşme alanında bölgesel bir işbirliği ağı oluşturmak amacıyla Tarihsel Diyalog ve Geçmişle Yüzleşme için Bölgesel İşbirliği Ağı’nı kurduk. 2013 - 2018 yılları arasında faal olan ağ çerçevesinde ağın faaliyetleri ve üyeleri hakkında bilgi verecen bir web sitesi kurduk, tematik atölyeler düzenledik ve haftalık yoğun eğitim programları içeren yaz okulları düzenledik. 

Yine aynı amaçla 2022 yılında Uluslararası Vicdan Mekânları Koalisyonu’na (International Coalition of Sites of Conscience) üye olduk. 65 ülkede 350 üyesi olan koalisyon, birbirine benzer çalışma alanlarına sahip üye STK’lar için hibe desteği, ilişkilenme, eğitim, geçiş dönemi adaleti mekanizmaları ve savunuculuk gibi alanlarda destek sunuyor. Hafıza Merkezi olarak biz de koalisyonun Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesel ağı içinde çeşitli eğitim, atölye ve ortak proje geliştirme süreçlerine dahil oluyoruz. 

Merkez, ayrıca gerek insan hakları ihlalleri gerekse sivil alanın daralmasına yönelik uluslararası faaliyet ve etkinliklerini 2018 yılında Berlin’de kurulan kardeş örgütü Verein für Wahrheit, Gerechtigkeit und Gedächtnisarbeit (Hafıza Merkezi Berlin) ile ortaklaşarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri hedefleyerek yürütüyor. 

Arjantin, Kolombiya, Bosna, Sırbistan gibi çatışma deneyimi yaşamış olan ülkelerde ve Küresel Güney’in diğer ülkelerinde Hafıza Merkezi’nin çalışma alanlarına yakın çalışmalar yapan kurumlarla ortaklıklarımız sürüyor.