Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
<< TÜM PROJELER

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme – II

Başlangıç Tarihi: 01.07.2011

Bitiş Tarihi: 31.12.2011

2010’da Anadolu Kültür bünyesinde başlayan “Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme” projesinin ikinci aşamasını Mart 2011 – Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirdik.

Hedef

Projenin çıkış noktalarından birisi, barış tesisi ve uzlaşma sürecine sivil toplumun aktif katılımı için kapasite boşluklarının tespitinin ve bu yönde kurumlar arası eşgüdüm ve ortak çalışmanın teşvik edilmesinin gerekliliğiydi. Bir başka önemli nokta ise sivil aktörlerin dünyada “Geçiş Dönemi Adaleti” adı altında toplanan geçmişle yüzleşmenin araç ve teknikleri konusundaki bilgilerinin arttırılmasının elzem olmasıydı.

Faaliyetler

Projenin temel faaliyetleri derinlemesine atölye çalışmaları, web sitesinin içeriğini zenginleştirmek için çeviriler, daha yaygın bir kitleye ulaşmasını sağlamak için tanıtım çalışmaları ve Arjantin çalışma ziyaretiydi.

Proje kapsamında üç toplantı düzenledik. Toplantılar, Türkiye’de demokratikleşme ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kendi içinde ve yurtdışındaki kuruluşlarla ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladı. Katılımcılar, tartışmaya açılan geçiş dönemi adaleti süreç vemekanizmalarıyla ilgili bilgilendiler ve yeni fikirler edindiler.

Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz toplantılar şunlardır:

Hakikat komisyonları, ceza adaleti, hafızalaştırma ve kurumsal reform gibi geçiş dönemi meseleleriyle ilgili çatışma sonrası toplumların deneyimlerini web sitesinde toplamayı amaçladık. Bu kapsamda çok sayıda kaynak Türkçe’ye çevirildi.

11-15 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışma ziyareti sayesinde Arjantin’deki geçmişle yüzleşme girişimlerini inceleme fırsatımız oldu. Bu deneyimleri yayımladığımız bir raporla  paylaştık. Eylül 2011’de DEPO’da Arjantin ziyareti ile ilgili bir sunum/tartışma gerçekleştirdik.

“Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme” projesinin birinci ve ikinci aşamalarında edinilen deneyimlerin ve yapılan gözlemlerin Kasım ayında kurulan Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi’nin misyon ve stratejisini belirlememize önemli bir katkısı oldu.