Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

İnsan Hakları Örgüt ve Savunucularının Desteklenmesi programı ile amacımız insan hakları mücadelesinde dayanışma, direnç ve topluluk bağlarını güçlendirmek. Bu çerçevede çeşitli izleme, raporlama ve destek faaliyetleri yürütüyor, yeni mücadele yöntemlerine yönelik bilgi ve uzmanlık geliştirmeye, bu bilgiyi işbirliği ve destek mekanizmaları yoluyla diğer sivil toplum kuruluşları ile paylaşmaya çalışıyoruz.

Risk altındaki hak savunucularının desteklenmesi

Bu eksendeki faaliyetlerimiz sivil alanın daralması ve hak savunucularının üzerindeki risklerin buna paralel bir şekilde artması ile, 2018 yılında başladı. Bu tarihlerde ilk adımlarını alana dair temel izleme ve belgeleme faaliyetleri ile attığımız çalışmalarımız, 2019 yılından itibaren Sessiz Kalma web sitesi ile süreklilik kazandı. 

  • Merkezinde Sessiz Kalma web sitesinde hak savunucuları ile ilgili sunulan bilgilerin yer aldığı çalışmalarımız ilerleyen yıllarda farklı destek mekanizmaları, tematik raporlar ve uluslararası öğrenme ve dayanışmanın olanaklarını arayan panellerle zenginleşti. 
  • Bugün hak savunucularını yıldırmaya yönelik idari ve hukuki pratikleri sistematik bir şekilde izliyor, bu izlemenin sonucunda analiz ve raporlamalar yapıyor, böylece ihlaller karşısında kilit savunma ve direniş noktalarına işaret etmeyi amaçlıyoruz. 
  • Bu dönemde aynı zamanda haklarında asılsız suçlamalarla dava açılan hak savunucularının davalarını izliyor, bu şekilde yaşanan haksızlıkları görünür kılmaya çabalıyoruz. 
  • İhlalleri izlemenin yanı sıra hak mücadelelerinin Türkiye’deki tarihsel kazanımlarını görünür kılmak, bu şekilde hak mücadelesine dair bir pozitif anlatı kurmak için çalışıyoruz. 
  • Bu yöndeki hafıza çalışmalarımızın hedef kitlelerinden biri olan gençlerin insan hakları mücadelesine katılımını dert ediniyor, onlarla birlikte yeni tartışma alanları açmaya çalışıyoruz. 
  • Ayrıca kurucuları arasında yer aldığımız İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı bünyesinde hak odaklı sivil toplumun tüm özneleriyle dayanışma ve işbirliğini, birbirinden öğrenme ve birlikte mücadele kültürünü günden güne büyütmeyi amaçlıyoruz.

Hak örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi 

Şubat 2019’dan beri Heinrich Böll Stiftung ile birlikte ve Avrupa birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansmanı ile Haklara Destek Programı’nı yürütüyoruz. Program Türkiye’deki küçük ölçekli hak örgütlerini ve taban örgütlerini destekleyerek, insan hakları ve katılımcı demokrasinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. 

  • Programın ilki Temmuz 2020-Haziran 2021 arasında hak temelli çalışan 48 örgüte kurumsal hibe sağlanması ve eş zamanlı olarak rehberlik, birebir uzman desteği ve öncelik belirlenen alanlarda düzenlenen atölyelerden oluşan bir kapasite geliştirme programı imkanı sunarak yürütüldü.
  • Haklara Destek II ile birlikte Ocak 2023- Aralık 2025 tarihleri arasında 2 sene boyunca hak temelli 41 örgüte kurumsal hibe ve kapasite gelişim desteği sunuluyor.
  • Bunun yanı sıra yararlanıcı kurumların yerel, ulusal ve uluslararası ağlarla temas halinde olmalarını ve işbirlikleri geliştirmelerini teşvik ediyor buna dair çalışmalar yürütüyoruz.

Sivil alanda var olmanın ve faaliyet yürütmenin her geçen gün zorlaştığı içinden geçtiğimiz süreçte derneklerin sürdürülebilirliği ve faaliyetlerini yürütebilmeleri için olanaklar yaratmaya çalışıyoruz.