Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
17.12.2013

Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu

<< TÜM HABERLER

Hrant Dink Vakfı destekçilerinden Dr. Alper Öktem’in girişimi ve katkılarıyla 2010 yılında hayata geçirilen Tarih Araştırma Teşvik Fonu, 1915’teki vicdanlı davranışların araştırılmasını, o dönemde davranışlarıyla insanlığa örnek olan kişilerin bulunmasını, yaptıklarının günümüzün toplumuyla paylaşılmasını, tarihin bir başka yüzünün yansıtılmasına yönelik araştırmaları desteklemeyi, teşvik etmeyi amaçlamıştı.

2013 itibariyle bu fonun kapsamı genişletilmiş ve ismi “Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu” olarak güncellenmiştir. 1915’te yaşananların insanî boyutlarının günümüze yansımaları, sonraki nesillerde bıraktığı izler ve farklı hatırlanma biçimleri de bu fon tarafından desteklenecek araştırmaların kapsamına alınmıştır.

Amaç

Teşvik fonunun amacı, planlanmış bir bilimsel çalışma için araştırmacılara burs vermek suretiyle, Türkiye tarihinde, özellikle 1915’te, gizli kalmış vicdani ve insani davranışların araştırılmasını ve gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak, 1915’te yaşananların nesillerararası aktarılan izlerinin, özellikle sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları etrafında araştırılmasının önünü açmak, her yıl bu alanda bilimsel çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmek ve bu çalışmaların kamuoyuna ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Kapsam

Aşağıdaki sorularla sınırlı olmamakla birlikte 1915’te yaşananlara sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları çerçevesinde verilen tepkileri ele alan tarih ve hafıza çalışmaları Teşvik Fonu’nun kapsamındadır.

• 1915’te yaşananlara sorumluluk, vicdan ve adalet kavramlarından yola çıkarak verilen tepkiler neler olmuştur?

• Ermenilere ve Ermeni varlıklarına yönelik şiddet, yoketme, gasp gibi eylemlere ve emirlere kimler, ne tür gerekçelerle direnmiş, karşı çıkmışlardır? Bu karşı çıkışların ne tür sonuçları olmuştur?

• 1915’te yaşananların insanî, toplumsal, ekonomik ve siyasî boyutları sonraki nesillerde ne tür izler bırakmıştır? Bu izlerin günümüze yansımaları nasıldır?

• 1915’in failleri, tanıkları ve muhalifleriyle günümüz nesilleri nasıl ilişkilenmektedir?

• Sınıf, coğrafi konum, etnik/dinsel/mezhepsel aidiyet ve toplumsal cinsiyet gibi eksenlerin 1915’e dair hafızanın şekillenmesine etkileri neler olmuştur/olmaktadır?

• 1915’te yaşananların edebiyat, görsel sanatlar, sinema ve tiyatroya yansımaları nasıl olmuştur? Tarihsel olarak ve günümüzde, edebiyat, görsel sanat, sinema ve tiyatro eserlerine yansıyan 1915 temsilleri egemen tarih yazımı ve hafızayla nasıl ilişkilenmiş veya onlardan nasıl ayrışmıştır/ayrışmaktadır?

• Tarihte yaşananlarla günümüz dünyası arasındaki ilişki farklı yerelliklerde nasıl ifade bulmaktadır?

• 1915’te yaşananlara ve Ermenilerin Anadolu’dan silinen varlığına dair sorumluluk, vicdan ve adalet odaklı ne tür çalışmalar yapılmıştır/yapılmaktadır? Bunların mikro ve makro ölçekte etkileri neler olmaktadır?

Hrant Dink Vakfı, bu amaç ve kapsam doğrultusunda jüriyi oluştururken, Türkiye’de ve yurtdışında bulunan üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği imkânlarını geliştirmeye devam edecektir.

İletişim

www.hrantdink.org

Halaskargazi Cad. Sebat Apt. No: 74 Kat: 1 Osmanbey- 34371 Şişli İstanbul
Telefon: +90 0212 2403361
+90 0212 2403362
+90 0212 2403365

E-posta : info@hrantdink.org
eminekolivar@hrantdink.org

Tüm yazışmalarda yukarıdaki bilgiler kullanılmalıdır.

Katılım Koşulları

 

1. Başvuru, tüm araştırmacılara ve üniversite çevrelerine açıktır.

2. Adaylar, fona yalnızca bir çalışma sunabilirler.

3. Birden fazla kişi ortak bir çalışmayla katılabilir.

4. Yapıtlar İngilizce veya Türkçe dillerinden birinde sunulmalıdır.

5. Henüz başlamamış veya devam eden araştırma projeleri için başvuru yapılabilir.Tamamlanmış ve yayınlanmış projeler için fon başvurusu yapılamaz.

6. Başvurular en az yedi sayfa olmalıdır.

7. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2013’tür.

8. 2012 Fonu’na başvurmuş olanlar tekrar başvurabilir.

Başvuru Süreci ve İstenilen Belgeler

 

Başvuru dosyasında, aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması ve/veya belgelerde verilen bilgilerin doğru olmaması durumunda, başvuru geçersiz sayılır. Başvuru dosyasında bulunması gerekenler şunlardır:

a. Ayrıntılı özgeçmiş: Bilgisayarla yazılmalı, devam edilen ya da tamamlanan lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimleri, iş deneyimleri, varsa yayımlanmış eserlerle ilgili bilgiler mutlaka belirtilmelidir. Birden fazla kişinin ortak çalışmayla katılması halinde, her katılımcı özgeçmişini sunmalıdır.

b. Araştırma Özeti: Araştırmanın konusu, metodolojisi ve araştırılan konuda varolan literatüre yapacağı düşünülen katkı hakkında kapsamlı bilgi içermelidir (En az 7 sayfa)

1. Standart A4 boyutundaki sayfa, üst ve soldan 3 cm, alt ve sağdan 2 cm boşluk bırakılarak kullanılmalıdır.

2. Her sayfanın sağ üst köşesine ad ve soyadı yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır.

3. Gönderilen araştırma özetleri, varsa görsel malzemeleriyle birlikte, e-posta yoluyla veya CD üzerinde doc veya pdf yazılımında teslim edilebilirler. Ayrıca araştırma özetinin basılı 3 kopyası posta adresine gönderilmelidir.

Araştırma özetleri, 27 Aralık 2013 Cuma tarihine kadar postayla veya elden yazışma adresine ulaştırılması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek kayıp ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belgelerin e-posta ile veya CD içinde de yollanması beklenir. Başvuru sahipleri, başvurularının durumu konusunda, 2 ay içinde bilgilendirilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Her yıl Mart ayında Yönetim Kurulu o yılın değerlendirme jürisini oluşturur, jüri başkanını belirler. Yönetim Kurulu’ndan bir kişiyi koordinasyon ile görevlendirir. Jüri değerlendirmesinde, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulunduracaktır:

1. Araştırma yöntemi, sunuş, kaynak gösterme gibi açılardan bilimsel çalışma ölçütlerine uygunluk

2. Konunun gerçekliği ve özgünlüğü

3. Genel bilgilerin tekrarlanmaması, yalnızca basılmış kaynaklardan derlenmiş olmaması

4. Yeni araştırma ve yoğun emek ürünü olması

5. Gözlem gücü, araştırma derinliği ve yorum düzeyi.

 

Teşvik Fonu

Teşvik Fonu 4000 Avro’dur. Herhangi bir yıl, teşvik fonu verilip verilmeyeceği, jürinin değerlendirme ve kararına bağlıdır. Jüri teşvik fonu verilmeyeceğine karar verse bile, Dr. Alper Öktem, teşvik fonu için taahhüt ettiği kaynağı her yıl aktaracak, verilmeyen miktar Vakıf fonunda tutularak, daha sonraki yıllarda yine teşvik fonu için kullanılacaktır. Değerlendirme sonucunda, birden fazla yapıt teşvik fonuna değer bulunursa, teşvik fonu bu
yapıtlar arasında paylaştırılabilir. Koordinatör, jüri değerlendirmesini Şubat 2013’de Yönetim Kurulu’na sunar. Nihai karar, jüri değerlendirmesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Haklar ve Yükümlülükler

 

• Araştırmaya ve sonuçlarına dair her türlü sorumluluk ve telif hakkı araştırmacınındır.

• Araştırmacı, araştırma süresi bitiminde araştırmaya dair kapsamlı bir rapor sunmakla yükümlüdür. Hrant Dink Vakfı bu raporu veya raporun bir özetini websitesinde yayınlama hakkına sahiptir.

• Araştırmacı, teşvik edilen araştırmadan üretilen tüm yayınlarda “Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu tarafından desteklenmiştir” ibaresini kullanmakta yükümlüdür.

 

Sonuçların Açıklanması

Teşvik Fonları, Mart 2014’de yapılacak törenle sahiplerine verilecektir. Sonuçlar, tören ve diğer etkinlikler aracılığıyla basına ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırma Teşvik Fonu – 2013 Jürisi

 

1. Prof. Dr. Taner Akçam (Clark University)

2. Prof. Dr. Bogos Zekiyan (Venedik Ca’ Foscari University)

3. Prof. Dr. Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi)

4. Prof. Dr. Raymond Kevorkian (Paris 8 University)

5. Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser (Zürich University)

6. Prof. Dr. Arus Yumul (Bilgi Üniversitesi)

7. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay (Sabancı Üniversitesi)

 

Tarih Araştırma Teşvik Fonu Destekçisi Dr. Alper Öktem Hakkında Bilgi

11.3.1954 Dikili doğumlu. İlkokulu Burdur’da okudu. Maarif Koleji’ne Eskişehir’de başladı, Konya’da devam etti ve Kadıköy Maarif Koleji’nde bitirdi. Hacettepe Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. Almanya’da radyoloji ihtisası yaptı. 1980’li yılların başlarından itibaren işkence nedeniyle hastalanıp Almanya’ya sığınan insanlara yardım edenlerden birisi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 20 yılı aşkın zamandır destekçisi. Almanya’da bulunan Demokratik Türkiye Forumu derneğinin yönetim kurulu üyesi. Birlik 90/Yeşiller Partisi Eş başkanı Cem Özdemir’e, milletvekili seçildiği 1993 yılından beri, özellikle Türkiye’de insan hakları, barış ve demokrasi mücadelesi konularında destek olmaya çalışıyor. 2000-2001 yılında Alman günlük gazetesi “Die Tageszeitung“un eki olarak dağıtılan haftalık Perşembe gazetesini yayınladı. Perşembe gazetesi Alman toplumu ile göçmenlerin medyada aynı platformlarda eşit düzeylerde buluşmasını sağlamayı, göçmenlerin toplumun eşit üyeleri olması için çaba göstermeyi, bunun için medyada diyalog yollarını geliştirmeyi, diğer yandan özellikle Türkiye’deki insan hakları ihlallerini duyurmayı hedefliyordu. Dr. Alper Öktem evli ve iki çocuğu var. Almanya’nın Bielefeld kentinde yaşıyor ve radyoloji uzmanı olarak çalışıyor.