Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
<< TÜM PROJELER

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlıkla Mücadele, Hesap Verebilirliğin Sağlanması

Başlangıç Tarihi: 02.01.2018

Bitiş Tarihi: 29.02.2020

Ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlıkla mücadele ve hesap verebilirliğin sağlanması vizyonumuz çerçevesinde yürüttüğümüz bu proje kapsamında, yaşam hakkı ve zorla kaybetme gibi ağır ihlal alanlarında izleme, raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürüttük. 

Hedef 

Projenin amacı, insan hakları alanında faaliyet gösteren avukatların ağır insan hakları ihlallerinde hesap verebilirliği sağlamak adına kapasitelerini güçlendirmekti. 

Faaliyetler 

Projenin ilk yılında Şırnak Barosu işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, avukatların Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) güncel kararları ve bu kararlarda belirlediği ilkelere dair bilgi kapasitelerinin arttırılmasına odaklandı. Toplam 5 defa Şırnak’a seyahat ettik, Şırnak Barosu ve baroya kayıtlı avukatlarla AYM ve AİHM’in ağır insan hakları ihlallerine ve avukatın özen yükümlülüğüne dair verdiği yeni kararları değerlendirdik. 

Projenin ikinci yılında iki kapasite geliştirme faaliyeti düzenledik. Bunlardan ilki Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleşti. Bu faaliyetin konusu, AYM’nin ağır insan hakları ihlallerine ilişkin olarak 2018 yılında verdiği bir dizi kararında belirlediği içtihattı. Toplantı tüm avukatların katılımına açık olarak yapıldı. İkinci kapasite geliştirme faaliyeti ise soruşturma aşamasında delillerin toplanmasına odaklandı. Bu çerçevede, ağır insan hakları ihlallerine ilişkin başlatılan soruşturmaların hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesinde avukatların yükümlülükleri, delillerin toplanmasında uluslararası hukukta benimsenen yeni yöntemler değerlendirildi. Bu ikinci toplantı da tüm avukatların katılımına açık olarak yapıldı.